Matchbox

Zpracovala Eva Holubcová, publikováno 2005

Český zvěrolékař, číslo 2, ročník 1895

"Vláda rakouská zakoupila od barona Hirsche z Anglie v červnu 1894 čistokrevného anglického hřebce jménem "Matchbox" s výhradou, že až po kampani dostihové roku 1894 odevzdán bude. Nyní stojí v hřebeční stanici v Hačíně na Moravě, kde se mu nejpečlivějšího ošetřování dostává.

Matchbox jest hnědouš, rozený v r. 1891 v hřebčinci lorda Alingtona v Anglii, po otci St. Simon a z matky Match Girl, po Plebainu z Fusce, po Marsyas z Vesuvienne. Závodil co dvouleťák čtyři krát a vyhrál tři krát. Tříletý sedmkrát a třikrát byl vítězem. Matka jeho nepatří k elitě matek anglických neboť produkty po Plebainovi nejsou ani ceněné ani hledané. Zakoupen byl za cenu 15 000 gs. t.j. za okrouhlých 187.000 zl. r. č., však s útratami, cestou a pojištěním přijde as na 200.000 zl. Polovičku kupní ceny v obnosu 100.000 zl. platí Cislajtanie, druhou polovičku Jockey-club ve Vídni. Koupě nemůže šťastnou zvána býti. Byl v červnu zakoupen v naději, že vyhraje Velkou cenu Paříže, leč černě své příznivce sklamal a co druhý za "Dolma-Baghtché" se spokojiti musel. Dne 23. října 1894 konkuroval Matchbox ve své rodné zemi v Newmarketu a k úžasu všech, a ještě ve společnosti běhounů druhé třídy, byl Matchbox - poslední. Omluva, že byl zabodnutý, nevyrovnala nijak sklamání, které tímto nevysvětlitelným překvapením nastalo. Zkrátka, Matchbox jest nešťastná koupě, která se kdy u nás vykonala, neboť kdyby se byl vyčkal výsledek letošního období dostihového, bylo by se přišlo k náhledu, že Matchbox nemá nejen fashionable pedigre (vzácný rodokmen), ale že není ani tím, zač na začátku byl považován, totiž - hřebcem první třídy. Nezvratný výsledek toho by byl, že Matchbox za 40 až 50.000 zl. koupen býti mohl.

Dnes nalézá se v Hačině, odsouzen na rok k nečinnosti, snad aby sesílil po kampani tak smutně zakončené, nežli novému účelu svému, totiž ku plemenitbě odevzdán bude.

Jednu starosť, totiž koupi koně drahého má ministerstvo orby za sebou, druhá však, komu se vlastně Matchbox svěřiti má, nastává. Ministerstvo není posud rozhodnuto, má-li jej ve státní hřebeční stanici pro příště podržeti, aneb do soukromého držení odevzdati. Obáváme se, aby to nedopadlo, jako se "Stronzianem". Asi před dvěma léty zakoupila vláda společně s baronem Laudonem a Aristid Baltazzim (oba z Moravy) od hraběte M. Estrházyho z Totisu (v Uhrách) hřebce "Stronziana" za 60.000 zl. r.č. Polovičku (30.000 zl.) zaplatila vláda a druhou polovičku oba společníci. Stronzian byl dán s přivolením ministerstva orby Baltazzimu do držení, stojí nyní v jeho hřebčinci v Napajedlích na Moravě a ku plemenitbě se používá. Jest náš stát skutečně tak potřebný, že musí kupovati společně hřebce zemského, kterým pak volně disponovati nemůže? Patrně že nikoliv! Zdá se, že bylo jen Baltazzimu pomoženo, který by si asi sám tak drahého hřebce nebyl koupil. Také by to mohlo i s Matchboxem tak dopadnouti, že by mohl rovněž z nařízení ministerstva orby postaven býti do Napajedel, neb po případě i někam jinam. Každý soukromý držitel takového hřebce má z toho prospěch veliký. Nejen že nejlépe pozná temperament a vlastnosti hřebce toho, ale i úrodnosť jeho, což pak nejlépe pro sebe využitkuje. Chlévy své vysoko pronajme pro cizí klisny, k připuštění drahým hřebcem ustanovené, obsluhu, krmivo i stelivo si draze započítá. Tím vším získá sám na příjmech a jeho hřebčinec na dobrém jménu. Doufejme, že se tak nestane a že Matchboxe ponechá si vláda ve vlastním držení. Poslanci na říské radě by měli toho pamětlivi býti.

Český zvěrolékař, č. 9, r. 1895: "Matchbox jest již v Napajedlích"

Čtenářové našeho listu si pamatují, neb se nahlédnutím přesvědčiti mohou, že jsme v únorovém čísle letošního ročníku vyslovili obavu, že i Matchbox by mohl býti z nařízení ministerstva převezen buď do Napajedlích neb někam jinam. Dnes to jest již hotovou událostí. Matchbox onemocněl a na radu vídeňských zvěrolékařů potřeboval změnu podnebí. Proto byl poslán do Napajedel do hřebčince hraběte Baltazziho.

Český zvěrolékař, č. 10, r. 1895: "Matchbox v Napajedlích"

obrázek - Matchbox
Matchbox focený v Olomouci S. Wasservoglem r. 1895

Nemalý rozruch v obecenstvu způsobila zpráva, že Matchbox v Hačíně u Olomouce onemocněl a ku návrhu znalců do známých Napajedel převezen byl. Listy odborné zásadně o této přeměně mlčí a zprávy denních listů ignorují. Nám zdá se, že nemoc Matchboxe byla předstírána, a že"ta nutná změna vzduchu" byl plán již dávno umluveného projektu, aby Matchbox přišel do Napajedel. Přece se nám nezdá býti krajina Napajedel ku změně vzduchu příhodná, neb krajina ta jest stálému zavodňování a odpařování řeky Moravy vysazena. Snad by se bylo lepší místo našlo. V únorovém čísle jsme obavu, aby se hřebec Matchbox do rukou hr. Baltazziho nedostal, vyslovili, a dnes jest to již hotovou událostí.

Hrabě Baltazzi, kavalír s pestrou minulostí, náleží s celým svým rodokmenem mezi obyčejné Řeky, a není, mimochodem řečeno, přítelem národa našeho. Má ale štěstí. Užívá již státních hřebců a sice: Rajta - Rajta za 18.000 zl. a Stronziana za 60.000 zl. koupené a nyní ještě dostane Matchboxe v ceně 187.000 zl. Tedy tři hřebce v ceně téměř 1/4 milionu zl. po většině ze státní pokladny zakoupené v jedněch rukou. Jak mohou pak konkurovati druzí držitelé privátních hřebcinců, když hr. Baltazzimu jest státní pokladna k disposici. Snad by mělo ministerstvo orby dbáti, aby státní hřebci na různá místa rozděleni byli a to ku prospěchu země i státu a nikoliv ku prospěchu jednotlivce.

Český zvěrolékař, č. 11, r. 1895

Matchbox bude již v příštím období připouštěn. Poplatek za skok jest na 300 zl. stanoven. V Napajedlích byla pro něho zařízena zvláštní salonní, se vším pohodlím opatřená maštal, a léčení jeho svěřeno bylo Prof. Dru. Bairovi, řediteli a Dru. Šindelkovi, profesoru na c. k. zvěrolékařském ústavu ve Vídni.

Český zvěrolékař, č. 12, r. 1895

Matchbox v Napajedlích vede panský život. Vchod do jeho stáje střeží dnem i nocí voják. Dvůr tohoto čtyřnohého pašy sestává ze 4 mužů a jednoho strážmistra. Z bytu strážmistrova vede okénko přímo do boksu hřebce, tak že i ten nejmenší pohyb jeho má býti pozorovaný. Dveře maštale jsou tak široké, že by několik koňů mohlo projíti vedle sebe bez ublížení kyčel; leč opatrnosti nikdy nezbývá. Pažení dveři jsou opatřena válci gumou oblitými, aby si Matchbox ani chloupek neodřel, neb i ten má cenu zlata. Zprávy o jeho neplodnosti nejsou pravdivé; za poplatek 300 zl. se již letos připouští.

Hřebčín Napajedla: Františel Lerche - Kapitola "Z historie chovu hřebčína Napajedla"

"Z nich vynikl zejména Matchbox, hnědák narozený v Anglii roku 1891 u N. Alingtona. Účastnil se dostihů v Anglii i Francii a ze dvanácti startů tam získal šest vítězství, tři druhá místa a tři třetí místa mezi nejlepšími plnokrevníky francouzských i anglických stájí. V napajedelském hřebčíně zanechal plemeníka Con Amore a řadu klisen, z nichž Fancy je bábou pozdějšího napajedelského plemeníka Simsona.“

Publikace Plemeníci hřebčína Napajedla

"Hnědák Matchbox se narodil v roce 1891 u lorda Alingtona po otci St. Simon, který byl nejlepším plnokrevníkem druhé poloviny XIX. Století, z matky Match Girl, patřící k nejlepší rodině anglických plnokrevníků. Na dostihové dráze byl Matchbox velmi úspěšný. Prvním jeho startem ve dvou letech byl dostih The National Breeder's Cup Produce na 1005 m v Sandown Park, ve kterém skončil na třetím místě. Při dalších startech v tomto roce, a to, The K. P. Great Breeder's Stakes (Kempton Park), The Criterion Stakes (1206 m - Newmarket) a The Dewhurst Stakes (1407 m - Newmarket) proběhl cílem jako vítěz. Jako tříletý startoval 8krát. Z toho třikrát zvítězil, a to v dostizích The Sussex Stakes (Goodwood), The Triennial Produce Stakes (Newmarket), The Lowther Stakes (Newmarket), dvakrát byl druhý - The Derby Stakes (Epsom) a Grand Prix de Paris (3000 m - Longchamp) a 3krát byl třetí - 2000 Guineas Stakes (1609 m - Newmarket), The St. Leger Stakes (2935 m - Doncaster) a The Limelkin Stakes (Newmarket). Z uvedených 12 startů proměnil ve vítězství přesně polovinu, tj. 6krát zvítězil, 3krát se umístil druhý a 3krát třetí, a to vždy mezi nejlepší třídou anglických a francouzských plnokrevníků. Na dotacích (pouze za vítězství) vyhrál 7614 anglických liber a 20 000 francouzských franků. Po startu v The Derby Stakes koupil Matchboxe za 15 000 liber (187 125 rakouských zlatých) bar. Hirsch, který ho záhy prodal vojenskému rakousko - uherskému atašé v Londýně L. Esterházymu pro rakouské ministerstvo zemědělství, respektive rakouský Jockey Club, a to za částku 200 000 zlatých. Tato cena za plnokrevníka byla v tehdejší době značná částka. V říjnu 1894 byl Matchbox odvezen z Anglie do rakousko - uherského hřebčince Hejčín u Olomouce. Matchbox byl hnědák s pravou přední nohou ve spěnce a levou zadní nad spěnkou bílou. Byl to velmi pěkný typ anglického plnokrevníka s kohoutkovou výškou 173 cm, suchou, ušlechtilou, malou a rovnou hlavou nasazenou na dlouhém, klenutém výše nasazenému krku. Kohoutek měl nizší a dlouhý, hřbet volnější a dlouhý s klenutými bedry a krásnou, kulatou, svalnatou a skloněnou zádí. Matchbox byl hluboký i široký s méně vyjádřenými karpálními klouby na předních končetinách s dobrou spěnkou a ostroúhlým kopytem. V napajedelském hřebčíně působil Matchbox jako plemeník v letech 1896 až 1914. Za osmnáct let zanechal v Napajedlích mnoho dobrých potomků. Z hřebců a pozdějších rakousko - uherských plemeníků to byli především Horkay - vítěz Millenniumi díj, Alagi díj a Magyar St. Leger; Falb - vítěz Trial Stakes (1600 m - Vídeň), a Milleniumi díj a posléze Con Amore, který byl v letech 1907 - 15 plemeníkem v Napajedlích (viz str. 30). Více než 70 dcer Matchboxe bylo zařazeno do plnokrevného chovu, z toho pak 13 v napajedelském hřebčíně, a to Eposeuse, Gloriette, Iráska, Janova, Mafalda, Mágnes, Mámor, Mansarde, Mariánka, Namenlos, Pithya, Sage Dank a Silber Box. Výsledky v plnokrevném chovu se Matchbox zařadil mezi nejlepší plemeníky napajedelského hřebčína."

Z historie turfu: The Derby Stakes - anglické derby (5.část)

Autor: ing. Petr Kaňka
Výňatky a popis dostihů, kterých se zúčastnil i Matchbox: "…za hlavního rivala byl pokládán Matchbox pánů Alingtona a Johnstoneho, který vyhrál Dewhurst Stakes. V 2000 Guineas se Ladas /6:5/ představil jako plnokrevník vysoké třídy a také zcela pohodlně vyhrál o 1 1/2 délky před Matchboxem. Ladas pak vyhrál ještě další dostih a když dostihová historie zaznamenává jeho kurs pro Derby 9:1 a Matchboxův 9:2 v poli 7 koní, dostává se do rozporu s matematikou……Ladas potvrdil důvěru, když cílový mezník míjel o 1 1/2 délky před udatně bojujícím Matchboxem………v létě přišly dvě popsané porážky od Isinglasse a pak již St. Leger, kde namísto Wattse musel jet maličký Tommy Loattes. Ladas měl v té době již svoji hlavu, žokej ho neudržel a tak do rovinky točili s obrovským náskokem. Zbytečně vydané síly mu pak v závěru chyběly, čehož využila klisna Throstle (po Petrarch) k 3/4 délkovému vítězství. Matchbox, kterého mezitím koupil baron de Hirsch za 15 000 liber, byl třetí."

A co dodat? Snad že na vítězství Matchboxe v Grand Prix de Paris vsadil tehdejší princ Waleský ohromnou sumu peněz. Matchbox prohrál a královská rodina, zděšena prohranou vysokou sázkou, zakázala svým členům sázet...