Alhaan

Napsala Marcela Klingorová, foto archiv JA Zduchovice, publikováno: 17.2.2008

obrázek - Alhaan
Alhaan v dobách dostihové kariéry,
© Gabriela Jeníčková

Když se v dubnu roku 1996 narodil rezavý hřebeček po plemeníkovi Alwasmi, všichni z jeho nejbližšího okolí doufali, že za pár let naváže na vynikající kariéru své slavné maminky Ajanty, dvojnásobné klasické vítězky a Koně roku 1993.

Své kvality Alhaan během pětileté kariéry prokázal, třebaže ne v takovém rozsahu jako Ajanta. Po vlažném rozjezdu ve třetí a čtvrté kategorii se naplno prosadil v květnu 1999 na chuchelském závodišti v dostihu II.kategorie, kde byl jeho jezdeckým partnerem zahraniční host D.McKeown. Pěkné třetí místo ve vytrvalecké jedničce 30.května bylo vstupenkou do vrcholu klasické sezóny, tedy Českého derby a blízké 4.místo nebylo určitě zklamáním. Dvě sezóny zcela vypustil a do nejlepší společnosti se vrátil v roce 2002. Absolvoval 8 dostihů, dvakrát zvítězil a čtyřikrát se umístil do 5.místa.

obrázek - Alhaan
Dnes je Alhaan výborný učitel...

V následující sezóně se v sedle s E.Bráneckou představil vítězně v dostihu dlouhém 2.000m na závodišti v Drážďanech a přestože v polovině slušně rozjetého roku přesedlal na překážky, také v nich (na mosteckém hipodromu ve steeplechase III.kategorie) dokázal pod Tomášem Hurtem jednou triumfovat.

Z dostihového dění odešel s bilancí 24 absolvovaných dostihů a 5 prvními místy a zamířil si to do míst, kde se vysoký generální handicap hodně nad 80kg do statistik nezapočítává. Tam totiž platí jiné hodnoty, v prvé řadě dobrý charakter.

obrázek - Alhaan
... který převeze i přes parkúr

Alhaan od roku 2005 působí v moderním a neustále se rozvíjejícím Jezdeckém Areálu La-Boheme Zduchovice v těsné blízkosti Kamýku nad Vltavou. Zapomněl na startovní boxy i líté boje v cílové rovince a stal se z něho provozní koník na plný úvazek. Podle slov Barbory Liškové je při jízdárenské práci naprosto pohodový a vyrovnaný. V terénu je poněkud živější a proto je využíván k výcviku pokročilejších jezdců. Navíc se aktivně účastní letních dětských táborů a kurzů, společností každoročně pořádaných. Jako talentovaný skokan se neustále zlepšuje a tak by za nedlouho nemusel být vidět pouze při hobby-závodech nebo Hubertových jízdách. Alhaan je také pravým vůdcem a ochranitelem svého malého harému, ve výběhu pobývá společně s klisnami a jejich „obdiv“ ke své mužné síle si náležitě vychutnává...

Věnec s modrou stuhou mu kdysi sice unikl, ale respekt a oblibu si dokázal získat v jiném odvětví. Dnes už na tribunách závodišť nikdo netleská pánovi v nejlepších letech. Těch, kterým dovede rozzářit očka a potěšit na duši, je ale minimálně stejně tolik. Přeji tedy Alhaanovi, aby se v pevném zdraví těšil zájmu a lásce lidí co nejdéle.