Rodina Huanguelen - větev Hybly

Zpracovala Eva Holubcová, datum zveřejnění 1.12. 2014

Protože se mi do ruky dostal pěkný příběh Hecera, inspirovalo mě to k napsání profilu jeho rodiny, která je v našem regionu ojedinělá svým specifickým profilem. Našinci určitě budou kromě někdejší derby-naděje Hecera znát vynikajícího polského Hipolinera, možná i německého Koně roku Hitchcocka, nicméně mezinárodně nejproslulejším zástupcem rodiny bude zcela jistě legendární Imperiál.

obrázek - Hecer
Hecer © archiv T. Loužilové

Hecerova matka Heca (Lincoln) se narodila díky tehdejšímu programu výměny klisen ve spřátelených zemích Varšavské smlouvy, když její matka navštívila roku 1977 Behistouna a roku 1985 Lincolna. Lincoln byl jedním z nejlepších synů věhlasného Masise, na dráze byl poměrně pozdní a svoji třídu naplno projevil vlastně až jako čtyřletý, kdy vyhrál rovnou sedm a stal se tuzemským Koněm roku. V chovu působil v letech 1978 až 1998. Tento šampión plemeníků dal klasické vítěze jako Centurie, Gimt, Nalia, Tamalirega, Polynésia, Regulus, Rozlet, z toho výčtu dokonce dva derby-vítěze, pozdější plemeníky. Těžko vybírat, kdo byl absolutně tím nejlepším, jestli Centurie nebo Regulus, u obou se jednalo o mimořádné jedince. Lincoln byl pochopitelně jako jeho otec vynikajícím mateřským otcem (Ketty Sharp, Architektura, Lykeion atd.). V teplokrevném chovu působila řada jeho synů i dcer, potomstvo vysportovalo D:S,S:S,C:S.

Samotná Heca běhala jako dvouletá a tříletá, a patřila mezi nejlepší klisny Polska, když ze 12ti startů 5x zvítězila (např. v Nagrodě Próbna, Nagrodě Cardei či Nagrodě Mosznej, kde doběhla současně s čs. odchovancem znamenitým Censusem), 1x byla druhá (v Nagrodě Sofii), 1x třetí (v Criteriu) a třikráte čtvrtá (v Nagrodě Przedświta či v Nagrodě Rzeki Wisły). Pouze 2x se neumístila. Vyběhala celkem 788.625 zł. V chovu bohužel mnoho hříbat nedala, pouze 6 (jmenovitě Holly, Hecjoza, Hetmanka, Heciola, Heciolina, Hecer), z toho čtyři na dráze vyhráli. Hecjoza (Dixieland) na dráze sice třikrát vyhrála, ale ničím nevynikala. Ale Hetmanka (Dixieland) už byla třídou jinde, třikrát vyhrála (mj. Nagrodu Próbna či N. Krasnego), třikrát byla druhá, 2x třetí a jednou čtvrtá – v polském Oaks. Ze 10 startů tedy 9x doběhla na dotovaném místě. V chovu Hetmanka dala osm hříbat, z toho šest běhalo a pět zvítězilo. Z nich byli dobří Hrabia, úspěšný steepler Hrabia Pan a u nás běhají Hetman Polny, který ještě letos vyhrál jedničkovou steeplechase v Mostě. Dalším zajímavým potomkem Hecy byla klisnička Heciola (Canadian Winter), která z 16ti startů 5x vyhrála a byla třetí např. v Nagrodě Próbna. Předposlední hříbě Heciolina (Double Alleged) zvítězila, v chovu dala zatím lepšího Hecjolina (Cossio).

Bába Hesja byla po River Chanter, což byl špičkový dvouletek v Anglii (vítěz Dewhurst Stakes), i slušný tříletek (účastník tamního Derby), který byl vyvezen do Polska jako plemeník, ale uspěl spíše jako mateřský otec. Jeho dcera Hesja na dráze ze čtrnácti startů získala čtyři vítězství (např. Nagroda Eforty), třikrát byla druhá (mj. v Nagrodě Min. Rolnictwa), dvakrát třetí a 1x čtvrtá. V chovu dala deset hříbat, ze kterých se šest dostalo na dráhu a všichni zvítězili.

obrázek - Hipozetta
Hipozetta © E. Holubcová

Prabába Hurysa byla po Dorpat (Ettore Tito), což byl polský derby-vítěz i vítěz St. Leger, ale stal se nesmrtelným hlavně jako mateřský otec fundamentálního plemeníka polských dějin Dixielanda. Hurysa dala v chovu čtyři velmi dobré matky a to Hesju, Horpyni, Hippiku a Hańczę, kromě nich ještě výborného koně ve všestrannosti Huragana. Hesja je zmíněná výše, Horpyna (Antiquarian) je bábou Heady Bida (Baby Bid), který vyhrál N. Prezesa Rady Ministrów... Mimořádnou byla pak Hippika (Dakota), jejíž dcera Hipoteka (Corvaro) na dráze pro sebe získala N. Golejewka i N. Widzowa a další dcera Hipoletta (All Hands on Deck) je matkou klisny Hipnoza, vítězky N. Cardei. Třetí dcera Hippiky jménem Hipoteza (Conor Pass) je ale naprosto předčila. Dala Hipodroma (Neman) – vítěze N. Ashabada, Hipokrene (Baby Bid) – vítězku N. Dorpata, Hipokratese (Alywar), top dvouletka roku 1998, který zvítězil v Ministerstwu Rolnictwa i v N. Mokotowské a nakonec Hipozettu (Who Knows).

obrázek - Hipoliner
Hipoliner © E. Holubcová

Hipozetta je matkou naprosto mimořádného Hipolinera (Belenus), dvojnásobného polského Koně roku a šestnáctinásobného vítěze, který vyhrál N. Nemana, Rulera, Iwna, Golejewka, Kozienic, Prezesa Rady Ministrów, třikrát hlavní polský dostih Wielkou Warszawskou; na Slovensku vyhrál prestižní Starohájské kritérium, Velkou májovou cenu i Cenu Scottish Rifle, zatímco v Rakousku si zaknihoval Magna Euro-Preis, dnes je plemeníkem. Čtvrtá dcera Hurysy Hańcza (Malmö) vynikla jako matka sportovních koní mimořádné úrovně: Halawa (Solali) – účastnice mistrovství Evropy ve všestrannosti, účastníka OH v Atlantě i mistrovství Evropy Hazarda, bábou Hiltona (Neman)- účastníka Světového poháru, bábou letos 16letého Hromy (Juror) – vynikajícího militaristy v Polsku, dále bábou klisny Haiti (Miami Prince), vítězky N. Cardei i N. Haracza, v chovu už je matkou Himy (Zafonium), vítězky N. Dorpata.

Praprabába Hekla (Aquino II) byla koupená SK Strzegom ze hřebčína Golejewko jako roční klisnička. Její otec Aquino II byl šampión plemeníkem a jedním z nejvýznamnějších plemeníků polských dějin plnokrevníka. Koupě teprve roční Hekly se vyplatila, neboť SK Strzegom založila výbornou rodinu. Dala Helsingforse, vítěze Nagrody Mokotowską a později působícího v teplokrevném chovu, dále Haracze, držitele rekordu na 1600m a vítěze N. Dorpata, N. Rulera i N. Belgradu, dále pět klisniček. SK Strzegom si nechal tři z nich, vítězku N. Efforty i N. Krasne Heteru (Sygnet), Hekata (Solali) a Hurysa (Dorpat). Z potomstva Hetery a Hekaty lze zmínit alespoň syna Hetery Hefajstose (Torpid), který byl mimořádným dvouletkem, když vyhrál Nagrodu Mokotowska, N. Stolicy i Criterium. Vnuk Hekly Hangar (Dorpat) byl mistrem Polska ve všestrannosti s mimořádným J. Wierzchowieckim v sedle.

Prapraprabába Hybla (Cavaliere d´Arpino) se narodila r. 1938 v Itálii a mohla se pyšnit vynikajícím původem. Její otec byl odchovancem Federica Tesia, který ho považoval za svého nejlepšího odchovance (to se mu ještě nenarodili Nearco a Ribot), který jako neporažený vyhrál v Itálii Gran Premio di Milano a Premio Presidente della Repubblica. Byl to mimořádný plemeník a z jeho linie vychází právě fenomenální Ribot... Blíže o její dostihové kariéře více nevím, ale musela mít dobrodružný život, neboť byla napřed ukradena Němci a poté se „ocitla“ březí po německém hřebci Magnat roku 1946 v Polsku. Z evidovaných hříbat se jí narodili: Huragan (Brantome nebo Magnat) u H. Harlanda, dále Hulanka (Magnat) ve věhlasném Iwno, od r. 1949 stála v Golejewku. Těm dala Cybanta (Ping Poong), Hadriana (San II) a nakonec Heklu (Aquino II). Utracena byla v r. 1955.

obrázek - Mrs Butterwick
Mrs Butterwick

Praprapraprabába Huanguelen (Blenheim) byla výborným dostihovým koněm. Získala druhá místa v italském Gran Criteriu a německém Fürstenberg Rennen, velmi cenná třetí místa v Grosser Preis von Baden a Oaks d´Italia. Samotná Huanguelen kvality rodiny dokázala na dráze i v chovu, když její dcery se prosadily v Polsku, Maďarsku i Německu. Je bábou maďarského Koně století Imperiála a znamenitého Irhy, vítěze Nemzeti díj a Milleniumi díj, také třetího z tamního St. Leger. V Německu svoji větev založila jiná dcera Huanguelen a to Huesca. Ta je bábou koně Hitchcock, který byl „jen“ třetí v německém derby, ale vedl si v sezóně natolik mimořádně, že byl zvolen Koněm roku a šampión tříletkem, než byl vyvezen do USA, kde si vedl prvotřídně – jeho další stopy se ale ztrácejí. Z rodiny vychází i plemeníci Hohritt a Hohenstein (užit v teplokrevném chovu), dále militaristka Hot Angel, výborná máma sportovních koní. Rodinu založila Mrs Butterwick (St Simon), anglická Oaks vítězka, která pocházela z rodiny anglického plnokrevníka č. 8.

Část rodiny Huanguelen

Zdroje: